top of page

Betingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser 2020

 

 

 

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER – Golfposten.dk
Forretningsbetingelser standardvilkår gældende pr. 1. januar 2020 for Golfposten.dk​

 

Kommunikation


Det forventes at alle der har aktivitet med Golfposten.dk melder status på deres leverance, uanset hvilken som helst form denne leverance består i, til aftalt og acceptabel tid. Således en så effektiv arbejdsform kan opretholdes som muligt.
Denne kommunikations klausul gælder naturligvis også fra Golfposten.dk og til dets leverandører i så fald at dette forespørges.

 

Tilbud


Når et tilbud er skriftligt accepteret, har kunden ikke ret til efterfølgende at annullere. Ønsker kunden alligevel at annullere accepteret arbejde, er Golfposten.dk berettiget til betaling for med gået arbejdstid, samt øvrige omkostninger der måtte være brugt.
 

Kundens forpligtelser


Kunden er forpligtet til at overholde aftalte deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Golfposten.dk ikke forpligtet til at aflevere det aftalte arbejde, til aftalt deadline.
Afmelding af aftalte møder bedes varslet ét døgn i forvejen. Ved udeblivelse eller for sen afmelding er Golfposten berettiget til at tage sig betalt for spildt arbejdstid samt evt. Kørselspenge Kunden er til enhver tid forpligtet til at oplyse om adresseændringer. Kunden er forpligtiget til at gennemgå og teste det leverede produkt og melde evt. fejl og mangler til Golfposten.dk indenfor 30 dage efter leveringen. Golfposten.dk kan efterfølgende ikke drages til ansvar.

 

Produkter og perioder


Betalingsperioden for det produktet starter fra den dag, den meldes klar af Golfposten.dk. Alle produkter faktureres 12 måneder forud. Efter endt periode forlænges produktet efter aftale. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, såfremt betalingen for produktet ikke er Golfposten.dk  i hænde rettidigt, har Golfposten.dk endvidere ret til at stoppe produktet, indtil betalingen er modtaget.
Golfposten.dk står for vedligehold og drift af produktet, som aftalt i kontrakten, som ikke kan overdrages til 3. part. Kunden er ansvarlig for egne tekster, billeder mv. Golfposten.dk kan ikke stilles til ansvar for indhold på hjemmesiden, samt brug af e-mail, der krænker tredjemands rettigheder, og som er i strid med dansk lovgivning eller som indeholder anstødeligt materiale.

 

Betalingsbetingelser


Ved køb af produkter eller konsulentydelser, fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto kontant via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er aftalt. Herefter påløbende renter jf. rentelovens § 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Alle priser er eksl. moms og med forbehold for prisændringer og trykfejl.
Det forventes, at faktura holdes utilgængeligt for offentligheden af hensyn til konkurrenceforhold.

 

Opsigelse af produkter


Alle produkter kan til en hver tid opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udløbet af en periode. Golfposten.dk refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige sit produkt midt i en periode.
Såfremt at kunden er I bindingsperiode, kan kunde til stadighed komme ud af denne binding ved betaling af restbeløb.
Golfposten.dk har samarbejdspartner med en række udviklere fra hele verden, der står til rådighed med at  udarbejde app’s og templates produkter med kvalitet. Vi arbejder på opgaveorienterede og konkurrencedygtigt niveau.. Derfor kan vi stå inde for kvaliteten af vores arbejde samt vores tidsplan – denne garanti gives til dig, for at du føle dig sikker og tryg ved, at din opgave bliver løst professionelt og hurtigt!

 

Aftalen om optagelse af ordre i Golfposten-Fyn.dk samt Golfposten.dk er uopsigelig i 12 måneder at regne fra aftalens indgåelse. Alftelen bliver efter udløbet af en 12 måneders periode forlænget med en ny 12 måneders uopsigeligheds periode, medmindre aftalen skriftligt er blevet opsagt med 30 dages varsel til udgangen af en 12 måneders periode. Det er kundens pligt at sikre, at en evt. opsigelse er nået frem til Golfposten-Fyn.dk og Golfposten.dk. Ved automatisk forlængelse vil priserne blive reguleret i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

 

Golfposten.dk - Golfposten-Fyn.dk - Webtjenesten-Fyn.dk

 

 

bottom of page